Roofs 2021-06-65 'Toolboxmeeting' voor een duurzame en vitale toekomst

Special veilig en gezond werken : Vitaliteitsmanagement

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagement­programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het verster­ken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is de toolboxmeeting over veiligheid. Een toolboxmeeting is een korte presentatie over een ­bepaald veiligheidsonderwerp. Het doel van een toolboxmeeting is om de veiligheid te bevorderen binnen een bedrijf. De toolboxmeeting is bestemd voor leidinggevenden, uitvoerend personeel en derden. De direct leidinggevende geeft meestal de toolboxmeeting.

Praten over veiligheid helpt, maar onveilig gedrag veranderen is niet makkelijk. Het principe van toolboxmeeting is dat door middel van een korte tekst of presentatie een discussie wordt uitgelokt die de mensen aanzet tot nadenken over het veilig handelen tijdens het uitoefenen van hun ­dagelijkse taken. De reacties die door de werknemers ­gegeven worden, kunnen voor een bedrijf ook van waarde zijn. Het doel van een toolboxmeeting is aandacht te krijgen voor veiligheid en het belang van veilig werken te onderstrepen.

Door het geven van meerdere toolboxmeetings over veiligheid per jaar wordt de kracht van herhaling ingeschakeld. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat wil een boodschap écht blijven hangen, dan moet een boodschap meerdere keren herhaald worden. Oftewel, wanneer je wilt dat mensen je boodschap onthouden moet je hem herhalen. Veiligheid blijft op deze wijze continu in het hoofd hangen. Net of er continu iemand over je schouder meekijkt.

De toolboxmeetings bij Gebr. Janssen worden mondeling gegeven met behulp van video-ondersteuning en digitaal via een combinatie van tekst, vragen, animaties en video’s. Er worden minimaal vijf mondelinge en tien digitale ­toolboxmeetings gegeven. Alhoewel de werknemer wettelijk verplicht is om voorlichtingen over veiligheid te volgen, gebeurt dit helaas niet altijd. Om de presentie te bevorderen, wordt er een beloningssysteem ingesteld. Sinds Gebr. Janssen VCA** gecertificeerd is, heeft het in ruim twintig jaar inmiddels al ruim tweehonderd maandelijkse toolboxmeetings gehouden. Een topprestatie die zeker heeft bijgedragen aan veiliger arbeidsomstandigheden.

De toolboxmeeting is één van de vele stapjes. En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een mooie duurzame vitale toekomst.

Peter van Houtum, Directeur Gebr. Janssen bv, Beugen

Labels