Roofs 2021-06-76 ADRA Nederland zamelt hardware in voor het goede doel

Samenwerking tussen ADRA Nederland en IT4Kids

De internationale ontwikkelingsorganisatie ADRA Nederland is een samen­werkingsverband aangegaan met IT4Kids, de stichting die afgeschreven ­IT-apparatuur inzamelt van bedrijven en met de waarde hiervan kinderen een duurzame (sport)kans geeft. Dit betekent dat bedrijven afgeschreven hardware, zoals laptops, tablets en smartphones bij de organisatie kan aanmelden. Deze worden vervolgens opgehaald en klaargemaakt voor hergebruik (vanzelfsprekend nadat de data op een gecertificeerde manier zijn verwijderd). De opbrengst komt ten goede aan de projecten van ADRA Nederland.

ADRA Nederland is een ontwikkelingsorganisatie met een christelijke grondslag. De (zelfstandige) organisatie zet zich wereldwijd in voor sociale en economische gelijkheid. Door samen te werken met vrijwilligers, partnerorganisaties, lokale vestigingen en lokale gemeenschappen draagt men structureel bij aan de zelfredzaamheid van mensen en ­gemeenschappen in rampgebieden en ontwikkelingslanden. De organisatie geeft via een groot aantal wereldwijde projecten invulling aan de visie en missie door zich te richten op de volgende pijlers: noodhulp, gezondheidszorg, voeding, onderwijs en zelfredzaamheid. De stichting heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status en heeft het CBF keurmerk voor kleine goede doelen. Dit betekent dat ADRA Nederland als officieel goed doel erkend is door de overheid.

Sportactiviteiten voor kinderen

Stichting IT4Kids zet zich in voor kinderen. Hoewel Nederland tot de rijkste landen ter wereld hoort, groeien meer dan 423.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van het bestaansminimum. Dat is maar liefst 1 op de 8 kinderen (en zelfs 1 op de 4 in de steden). Veel kinderen uit deze groep missen de kans om te kunnen sporten. Sporten is belangrijk om belangrijke vaardigheden en waarden te leren, zoals respect, weerbaarheid, samenwerken en omgaan met verlies.

IT4Kids zamelt gebruikte en afgeschreven hardware in en schenkt, namens de donateur, de waarde hiervan aan projecten van goede doelen die kinderen een (sport)kans geven die dat om financiële of fysieke beperkingen niet kunnen. IT4Kids werkt samen met goede doelen Schooljudo, Dirk Kuyt Foundation, FC Utrecht Maatschappelijk, Jeugdfonds Sport & Cultuur, de Mentelity Foundation, N.E.C. Maatschappelijk, de Sven Kramer Academy en de Esther Vergeer Foundation. De stichting heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status en bevindt zich in het erkenningstraject van het CBF. Dit betekent dat IT4Kids als officieel goed doel erkend is door de overheid.

Samenwerking

Omdat ADRA Nederland zich ook richt op onder andere vormen van onderwijs, mag deze organisatie zich bij dit initiatief aansluiten en hardware inzamelen om hiermee inkomsten voor de eigen projecten te genereren. Daarmee helpt men concreet mee in het recycleproces van hardware, wat de activiteiten voor kansarme bevol­kingsgroepen en onderwijs ondersteunt.

De volgende producten komen in aanmerking om gerecycled te worden:

  • Laptops
  • Desktops
  • Servers
  • Switches
  • Smartphones
  • Printers
  • Tablets
  • Barcode scanners
  • Kassabon printers

Men kan zich bij ADRA Nederland aanmelden met de hardware waarvan men afstand wil doen. Dit wordt vervolgens doorgegeven aan IT4kids, waarop zij verdere actie ondernemen. Vanuit de opbrengst van deze hardware is 70% voor ADRA en 30% is voor de onkosten van IT4kids. De ophaalservice behelst een waardecheck en het afhalen van de hardware. De informatie wordt op een gecertificeerde manier uit de hardware verwijderd. De opbrengst wordt dus ingezet voor de respectievelijke goede doelen, daarnaast betekent dit dat de IT-apparatuur wordt gerecycled, wat bijdraagt aan een reductie van de CO2-uitstoot.

Men kan de hardware aanbieden via Christa Breure, Fondsenwerver ADRA Nederland: christa@adra.nl of mobiel: 06-20110596.

Labels