Roofs2021-07-32 Zesde Kennisdag Rotterdamse Dakendagen

Special Multifunctionele Daken, Parkeerdaken

Op 4 juli vond voor de zesde keer, en ditmaal volledig online, de jaarlijkse Kennisdag plaats van de Rotterdamse Dakendagen. Het overvolle programma kende veel buitenlandse inbreng en bestond uit de Rooftop Farmers Meet-up (i.s.m. DakAkker), interactieve Lunch Workshops en de TOP^-summit over de duurzame gelaagde stad (i.s.m. Architectuurinstituut Rotterdam). Het geheel werd uitgezonden vanuit een studio op het laagste niveau van de Kruispleinparkeergarage en vanaf het dak van het Groothandelsgebouw.

Uit het rijke spectrum aan sprekers en de vele discussies kwam duidelijk naar voren dat wat het potentieel van daken betreft de sky the limit is. Maar om daar te geraken is een ­gezamenlijke en veelomvattende inspanning nodig. ­Duurzaamheid, economie, inclusiviteit, sociale aspecten, dichtheid, met al die factoren moet rekening worden ­gehouden wil je stedelijke kwaliteit krijgen waar met alle bevolkingsgroepen rekening wordt gehouden. Het begint allemaal met onderwijs, kennis delen en informeren.

Een greep uit de vele gesprekken en uitspraken van alle gasten/sprekers tijdens de Kennisdag.

 1. Blijf het publiek inspireren met initiatieven zoals de ­Rotterdamse Dakendagen, publicaties als de Daken­catalogus en tools zoals de Multifunctionele Daken Tool om kennis en bewustwording te vergoten en individuele initiatieven te stimuleren.
 2. Blijf zoeken naar (nog meer) mogelijkheden van dak­gebruik, en naar manieren om deze te koppelen tot een netwerk van dakruimten die een gelaagde stad maken.
 3. Steek (meer) tijd, geld en research in de ontwikkeling van dakfuncties, rekentools, catalogi, substraatinnovatie enz.
 4. Dakprofessionals moeten kennis delen, ook internationaal, om optimaal van elkaar te kunnen leren.
 5. Om invloed uit te oefenen op beleidsmakers, politiek en investeerders: begin met kleine proefprojecten en werk in gebieden met een hoog sociaal en financieel rendement.
 6. Vervang van elk gebouw het equivalent van de footprint door daktuinen, balkons en sociale ruimten, waarbij ten minste 50% moet bijdragen aan de biodiversiteit.
 7. Bundel krachten van partijen met verschillende belangen en werk samen om risico’s te verkleinen om projecten van de grond te krijgen die bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, hittestress, biodiversiteit en sociale onderwerpen.

Rooftop Farmers Meet-up

Tijdens de Rooftop Farmers’ Meet-up leidden Wouter Bauman en Emile van Rinsum van Dakakker en Renée Rooijmans van Rotterdam Rooftop een pan-Europese discussie met dakboeren en aspirant-boeren. Het werd een reis door veel Europese landen die mooie en inspirerende doorzichten opleverde. Er blijken veel wegen te leiden naar het tot stand brengen van een dakboerderij. Ook hier geldt: kennis delen, leren van elkaars fouten en netwerk vergroten leidt tot betere resultaten en lagere risico’s. Van de Rooftop farmers’Meet-up hebben we onder andere kunnen leren dat:

 • dakboerderijen resulteren in parkachtige ruimten die tevens voedselproductie op grote of kleine schaal mogelijk maakt;
 • dakboerderijen de biodiversiteit in de stad kunnen versterken;
 • de voedselproductie dichter bij de consumptie brengen, wat ook een educatief effect heeft;
 • de kringloop van de boerderij gesloten kan worden (restaurant gebruikt producten, overschotten bijvoorbeeld te gebruiken als kippenvoer);
 • Er manieren zijn om substraat lichter te maken, zoals steenslag (ØsterGRO) of hooi (PAKT);
 • Cork Rooftop Farm producten teelt in verticale polycar­bonaattorens om de productiecapaciteit te vergroten;
 • Voedsel verbouwen een erg sociale en verbindende ­bezigheid is;

Zie voor meer informatie www.rotterdamsedakendagen.nl

Labels