Roofs2021-07-46 25 jaar Optigrün in Nederland

25 jaar actief op Nederlandse markt

De Duitse leverancier van groendaken Optigrün is dit jaar 25 jaar actief op de Nederlandse markt. Dat werd op 11 juni gevierd met een feestelijk event dat via Youtube kon worden bijgewoond. Aan het event was ook een verkiezing gekoppeld: welk dak geldt als het meest bijzondere dakbegroeningsproject van de afgelopen 25 jaar? Na een online stemming werd de dakmoestuin op de Danzigerkade in Amsterdam (uitgevoerd door de Ginkel Groep) tot winnaar uitgeroepen.

Tijdens het event ontving presentator Emile van Rinsum (directeur Rotterdams Milieucentrum) de jubilerende directeur van Optigrün Benelux Henk Vlijm en diverse gasten aan tafel, waar de diverse thema’s die aan groen- en gebruiksdaken zijn gekoppeld werden besproken. Watermanagement, biodiversiteit, duurzame energie, ruimtegebrek, het urban heat island… De lezer van Roofs kan de thema’s inmiddels wel dromen, maar dat was 25 jaar geleden wel anders. Gememoreerd werd dat het onderwerp ‘groendaken’ rond de eeuwwisseling nog werd gezien als een ‘geitenwollen-sokken’- thema. “Het was echt pionieren”, aldus Henk Vlijm. In de loop der jaren is de techniek verder ontwikkeld en zijn er veel bijzondere projecten uitgevoerd, waardoor stukje bij beetje het draagvlak voor de toepassing van dit type daken groter werd.

Maar we zijn er nog lang niet. Gert-Jan Koopman, project­adviseur bij HEEM, gaf aan dat het (wat betreft de klimaatverandering) vijf voor 12 is. “Een grijs dak in de stad kan echt niet meer”, stelde hij. Antoon Vreeker besprak zijn eigen woning, die hij niet alleen verduurzaamde, maar ook levert het gebouw warmte aan een buurtcommunity en aan zijn bedrijf. Volgens waterspecialist Sander Habing heeft er de laatste jaren al een grote ontwikkeling plaatsgevonden op het gebied van waterberging in de stad. “Een dak is heel technisch, dus daar kun je veel elementen samenvoegen. Energie, biodiversiteit, waterberging: het kan daar allemaal. Dat is anders dan in landelijk gebied.”

Verkiezing

Ter gelegenheid van het jubileum werd een verkiezing georganiseerd. Uit drie vooraf genomineerde projecten konden de volgers van het evenement een winnaar kiezen. De winnaar zou zich dan na de verkiezing ‘hét groendak­project van de afgelopen 25 jaar’ mogen noemen. De genomineerde projecten waren:

  • BP Raffinaderij in Rotterdam (groendak door Binder Groenprojecten);
  • Intermeco in Doetinchem (intensieve daktuin door Farwick Groenspecialisten)
  • Danzigerkade in Amsterdam (dakmoestuin door Ginkel Groep).

Een flink deel van het evenement was gereserveerd voor de bespreking van de genomineerde projecten. Daaruit kwamen de voordelen en aandachtspunten van begroende daken mooi naar voren. Denk daarbij aan onderwerpen als water­management, biodiversiteit en aansluiting bij het omringende landschap.

Tijdens een korte pauze, tijdens welke het combo Trio Raak een aantal liedjes uitvoerde, konden de (online) aanwe-zigen via een QR-code stemmen op hun favoriete project. De winnaar werd uiteindelijk bekendgemaakt door Uwe Harzmann, managing director international van Optigrün. Hij gaf in het korte gesprek met presentator Emile van Rinsum aan dat de Duitse markt (die traditioneel als voorbeeldmarkt voor Nederland dient) veel kan leren van de Nederlandse. “In Duitsland”, vertelde hij, “zijn we altijd wat meer behoudend: de innovatieve ideeën van de Nederlanders zijn voor ons heel leerzaam.” Terwijl Trio Raak hun versie van ‘Ring of Fire’ inzette, riep Harzmann de Danzigerkade in Amsterdam uit tot winnaar van de verkiezing.

Deze dakmoestuin is in opdracht van de buren uitgevoerd: de kledingketen die in het naastliggende gebouw is gevestigd, kijkt uit op het dak en heeft, uiteraard in goed overleg met de gebouweigenaar, opdracht gegeven voor de aanleg van een dakmoestuin van 500 m². De producten van deze moestuin verwerken de koks van de keten in hun keuken. Het illustreert mooi hoe stadslandbouw (Urban farming) op het dak in stedelijk gebied kan functioneren. Urban farming op het dak compenseert het terugdringen van vrije natuur in de stad. Daarnaast is het een innovatief gebruik van reeds kale daken om lokaal voedsel te produceren. Door lokale voedselproductie verminderen de kosten voor transport. Bijkomend groot voordeel is dat dakmoestuinen, net als groene daken, zeer veel water bufferen, beschermen tegen warmte en koude pieken en de levensduur van de dak­bedekking verlengen.

Winnaar Wim van Ginkel gaf aan bijzonder verheugd te zijn met de uitverkiezing. “Maar ik ben vooral blij met de grote diversiteit van de drie genomineerden,” zei hij. “Zo kan je zien hoever we zijn gekomen met dakbegroening in de afgelopen 25 jaar.”

Het event is terug te kijken via: https://www.youtube.com/watch?v=Sj0NjTcm9hI

Labels