Roofs2021-07-76 "Als je je kaarten tegen de borst houdt, leer je niets"

Aan tafel met… adri swart

In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon achter die visie voor het voetlicht te brengen.

Nolanda Klunder

Twintig jaar geleden stapte Adri Swart met drie compagnons in een nieuw dakdekkersbedrijf. In de jaren daarna nam hij de aandelen over en sinds 2011 is hij zelfstandig eigenaar en directeur van Zaanstad Dakwerken. We spreken Swart over de ontwikkelingen in zijn bedrijf, waaronder de recente toetreding tot de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA).

In één ochtend

Swart vertelt: “Ik ben twintig jaar geleden in de dakenbranche gerold. In één ochtend was het gebeurd. Er was een lood­gieters- en dakdekkersbedrijf failliet gegaan en samen met de toenmalig bedrijfsleider, mijn vader en een financiële man zijn we daarmee opnieuw van start gegaan. Samen met alle medewerkers, waarvan er nu nog heel veel actief zijn, hebben we er voor gezorgd dat alles binnen een week weer draaide.” Swart had tot dat moment geen ervaring met de dakenbranche. “Ik deed meer een administratieve verkoopopleiding en had verschillende baantjes in de verkoop en de horeca. Ik was achttien en was zoekende. Ik had geen enkele know-how van het dak. Ik heb heel veel of zelfs alles moeten leren. Ik ben lekker mee gaan werken met de jongens op de werkvloer, deed in de avonduren de administratie en haalde tussendoor de benodigde vakdiploma’s. Ik ben heel blij dat het zo is gegaan. Het was een mooie leerweg, er bestaat gewoon geen beter scenario. Er kwam die ochtend een kruiwagen voorbij en dan kan je kiezen of je erin springt.”

Veranderende markt

Zaanstad Dakwerken is gespecialiseerd in het platte dak. In eerste instantie richtte het zich daarbij grotendeels op nieuwbouw, maar in de loop der jaren werd de nadruk verlegd naar renovatie. “Nu is renovatie zo’n 70% van ons werk. In de aanbestedingsmarkt ging het teveel over de laagste prijs. Dat past niet bij ons. Wij willen een goed product leveren. Dat doe je in teamverband, met goede partners. Nu doen we alleen nog nieuwbouw voor vaste partners die dezelfde instelling hebben als wij.”

In twintig jaar heeft hij met zijn bedrijf veel meegemaakt. “Net toen ik het alleen ging doen, kwamen de gevolgen van de financiële crisis van 2010-2011. Ik moest daardoor reorganiseren. Dat was een moeilijke tijd, maar daar word je een grote jongen van. Zo maakten we diverse ups en downs mee, zoals nu de coronacrisis, waarbij wij er voor nu genadig vanaf komen. Gelukkig kan het werk in de bouw doorgaan.” Er is veel werk, het gaat goed met de dakenbranche, ziet Swart. “De vraag is de afgelopen jaren veranderd. Daken worden steeds intensiever gebruikt. Je ziet dat de professionele opdrachtgevers veel meer op zoek zijn naar totale ontzorging. Ze willen vaak het gehele dakbeheer strategisch uitbesteden. Daken zijn niet meer alleen voor waterdichtheid. Dat heeft de rol van de dakdekker veranderd. Wij denken proactief mee en nemen de opdrachtgever aan de hand mee in de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid, vergroening, isolatie, zonne-energie en waterbuffering enzovoort. Het gaat bij het inrichten van deze intensieve gebruiksdagen niet alleen om het groen maar ook om de portemonnee van de opdrachtgever, dus om de vraag: levert deze investering rendement op?”

Lidmaatschap NDA

Zaanstad Dakwerken is dit jaar toegetreden tot de NDA, als negende lid. “Twee jaar geleden sloten we ons aan bij inkooporganisatie CONINKO. Daarna werd gevraagd of we in wilden stappen bij de NDA. Ik voelde me vereerd. Voor lidmaatschap moet je aan bepaalde eisen voldoen. Een commissie kijkt of je missie, visie en solvabiliteit bij de club passen. Heb je de juiste instelling? Wil je bijdragen aan de club, je openstellen voor de anderen?”

Een bijkomend voordeel van het lidmaatschap is dat het bedrijf ook deelneemt aan Dakbehoud Nederland, de formule vanuit de NDA voor planmatig onderhoud en beheer met landelijke dekking voor professionele opdrachtgevers. Swart vult aan: “Maar wat vooral ook telt, is dat je veel van elkaar kunt leren. NDA bestaat dit jaar 40 jaar en deze kennis wordt maandelijks in de vergaderingen gedeeld, waarbij de leden heel open zijn over wat ze zijn tegengeko­men op het gebied van marktontwikkelingen, producten, problemen, innovaties of kwesties in de bedrijfsvoering. Die openheid spreekt me erg aan. Je kunt je kaarten tegen je borst houden, maar daar leer je niets van.”

“Als je er eenmaal ingerold bent, dan kom je nooit meer uit de dakenbranche,” besluit Swart. “Ik vind het een fantastisch mooi vak. Vanaf dag 1 heb ik me hier vreselijk vermaakt. Het mooiste van de dakenbranche vind ik de mensen. Die hebben allemaal een houding van: niet zeuren, door­pakken. Daar hou ik van. Ik ben hier meestal van 6 tot 6, want ik vind het leuk om tussen de mensen te zijn. We hebben hier een leuke groep, we zetten de schouders eronder, leveren samen een mooi product. We begonnen met een team van zeventien man. De meesten daarvan werken hier nog steeds. Binnenkort gaan er weer twee jongens van het eerste uur met pensioen. Dat zijn nummer 3 en 4 die ik in goede gezondheid naar hun pensioen heb mogen brengen. We werken nu ongeveer met vijftig man buiten en twaalf op kantoor. We vormen een hecht team. Er is een prettige werksfeer. Voor de sfeer tellen kleine dingen. Even een bakje koffie, even praten, af en toe een feestje of een biertje. Dat is de charme van een middelgroot bedrijf: je kent elkaar echt. Niet alleen in de dakenbranche, in álle branches geldt volgens mij: je moet prettig samenwerken, respectvol met elkaar omgaan, doen wat je afspreekt, dan creëer je een situatie waarin iedereen met plezier naar het werk gaat. En daarmee heb je de helft al gewonnen.”

Labels