Asbestdakenverbod

Roofs 2020-02-58 In hoeverre is asbest aanwezig in dakbedekkingsmaterialen voor het platte dak?

Special dakbedekkingen

Het kwam als een donderslag bij heldere hemel dat het reeds breed geanticipeerde wetsvoorstel Asbestdakenverbod, waarin bepaald werd dat per 2024 alle asbestdaken verwijderd zouden moeten zijn, werd verworpen. De noodzaak om asbestdaken te saneren is echter niet verdwenen, integendeel.

Roofs 2017-03-06 Asbestdaken vanuit juridisch, economisch en fiscaal perspectief (premium)

Asbestdaken

De overheid verplicht alle vastgoedeigenaren om vóór 2024 hun asbestdaken te verwijderen. Dacht u: dat duurt nog wel even, daar heb ik nu nog geen last van? Helaas, ook nú ondervindt u al juridische, fiscale en financiële problemen met uw asbestdak, die wellicht minder zichtbaar zijn maar daarom niet minder relevant zijn voor uw zakelijke of persoonlijke portefeuille... Een toelichting.

Drs. Arjan Endhoven en mr.dr. Yvonne Waterman

Roofs 2017-02-12 "Over vier jaar staat de bouw er geweldig voor"

Verkiezingen Tweede Kamer 2017

Vooruitlopend op de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer, op 15 maart 2017, brengt Roofs middels interviews met de (kandidaat-) Tweede Kamerleden in kaart wat de plannen van de grootste partijen zullen betekenen voor de dakenbranche. Een gesprek met Roald van der Linde, Tweede Kamerlid van de VVD en woordvoerder Wonen en bouwen.

Roofs 2016-11-30 Integrale aanpak voor de sanering van particuliere asbestdaken

Edwin Buijsman, Batteryspray

Is het haalbaar om per 2024 alle asbestdaken in Nederland te saneren? Wel als de particuliere woningen met de juiste middelen kunnen worden gesaneerd door mensen die op de arbeidsmarkt worden gereïntegreerd. De leverancier van één van die middelen, Batteryspray, pleit voor een integrale aanpak.

Roofs 2016-10-30 Bewustzijn gevaren asbest moet worden vergroot

European Asbestos Forum 2016

Op 30 september en 1 oktober 2016 vond in het Krasnapolsky Hotel in ­Amsterdam het tweede European Asbestos Forum plaats. Het congres had als voornaamste doel om internationale contacten te leggen zodat ­samengewerkt kan worden aan de bewustwording van het ­probleem en maatregelen kunnen worden getroffen om asbest veilig te verwijderen.

Roofs 2016-08-32 Verschillende perspectieven op het Asbestdakenverbod (premium)

Op 30 september en 1 oktober 2016 organiseert het European Asbestos ­Forum een internationaal congres over asbest in relatie tot vastgoed.(1) Allerlei gezichtspunten komen daarbij aan de orde, van inventarisatie tot handhaving en van calamiteitenbestrijding tot waardebepaling van asbesthoudend vastgoed. Mr. dr. Yvonne Waterman behandelt een gezichtspunt dat ook op het congres besproken zal worden: het verbod op asbestdaken. Daarvan zullen diverse ­aspecten worden toegelicht, waar­onder de invloed van Europees beleid.

mr.dr. Yvonne Waterman

Pagina's