bestaande daken

Roofs 2019-08-82 Kassen op bestaande, stedelijke daken

Internationale daken

Het samenwerkingsverband GROOF (Greenhouse Roof) is bezig met verschillende proefprojecten in verschillende landen, waar partners uit verschillende sectoren samen aan werken. Het betreft een interdisciplinair én internationaal initiatief, met als doel: het bouwen van greenhouses (broeikassen) op daken. Een prachtig project, waarbij het dak optreedt als verbinder tussen landen, sectoren en constructies.

Joep Klerx