brandveiligheid

Roofs 2019-12-84 Nieuwslijn

Herziening bepaling brandgevaarlijk zijn van daken gepubliceerd

Onlangs is de herziening ‘Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken’ (NEN 6063:2019) gepubliceerd. Deze norm beschrijft de experimentele bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken bij blootstelling aan vliegvuur en een beperkte warmtestralingsintensiteit. De norm is niet geschikt voor bepaling van het brandgedrag van begroeide daken en PV-modules (zonnepanelen).

Roofs 2019-12-18 Brandveiligheid: het dak aan de voet van de gevel

Lessen van Grenfell

Tijdens de studiedag Brandveiligheid Gevels, op 23 oktober in Nieuwegein, presenteerden een tiental sprekers de laatste stand van zaken aangaande normering, onderzoek, ontwerp en uitvoering van brandveilige gevels. Dit vakblad gaat niet over gevels maar over daken, dus onderstaand een samenvatting met de voor daken relevante informatie: daken aan de voet van gevels.

Roofs 2019-11-56 België maakt inhaalslag op gebied van vliegvuurbestendigheid

Special Brandveiligheid

Het zal een aantal van de lezers van Roofs niet ontgaan zijn: met de herziening en publicatie van alle ATG’s voor flexibele dakbedekkingssystemen in juni van dit jaar neemt België een voorschot op het verschaffen van eenduidige informatie op het gebied van vliegvuurbestendigheid voor de aannemerij. De mogelijke invloed van dit Belgische initiatief op de Nederlandse markt wordt in dit artikel verder verduidelijkt.

Roofs 2019-11-46 Het geheel is meer dan de som der delen

Special brandveiligheid

Op 8 oktober 2019 organiseerde Kingspan in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum in Rotterdam de achtste editie van het Fire Seminar. Deze editie stond in het teken van de brandveiligheid op platte daken. Hoe kijken de brandweer en de verzekeraar naar dit onderwerp? Hoe werkt men brandveilig op daken? Waar moet men op letten bij het gebruik van zonnepanelen?

Roofs 2018-11-74 Nieuwslijn special brandveiligheid

IJle Stelstra benoemd tot algemeen directeur IFV

Het dagelijks bestuur van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft IJle Stelstra benoemd tot algemeen directeur van het instituut. Hij kwam op 1 september 2016 in dienst bij het IFV als directeur brandweer. In die functie heeft hij bijge­dragen aan de versterking van het IFV als de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio’s in de volle breedte. Stelstra volgt Leo Zaal op.

Brochure ‘Vuistregels brandveiligheid’ geactualiseerd

Pagina's