circulaire economie

Roofs 2019-02-30 Naar een 'vegetarische' bouwpraktijk

Aan tafel met… Ronald Rovers

In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon achter die visie voor het voetlicht te brengen.

Deze foto, onderdeel van de studie '0-impact wijk', laat het toekomstige straatbeeld zien: gerenoveerde woningen met kassen en PV op de daken. De grond wordt benut voor waterzuivering of groei van isolatiemateriaal (vlas, hennep, etc.).