coronavirus

Roofs 2020-08-12 Dakenbranche biedt coronacrisis het hoofd

Helpdesk VEBIDAK

Tijdens de ‘intelligent lockdown’ heeft de bouw, mede dankzij het protocol ‘Samen veilig doorwerken in bouw en techniek’, zo goed en kwaad als dat ging kunnen doorwerken. Dakdekkersbedrijven moesten hun werkwijzen heel snel aanpassen. Welke vragen kreeg de helpdesk van branchevereniging VEBIDAK en hoe is de dakbedekkingsbranche omgegaan met de maatregelen rond het coronavirus?

Roofs 2020-05-26 Dakdekkersbedrijven doen beroep op opdrachtgevers

Erik eN De Anderen

Sommige opdrachtgevers schieten als gevolg van de coronacrisis in een bekende reflex: geplande onderhoudswerkzaamheden worden uitgesteld of afgeblazen. De dakdekkers die binnen Dakbehoud Nederland zijn verenigd publiceren een statement waarin wordt opgeroepen tot een meer pragmatische aanpak.

Erik Steegman, Dakonderhoud Nederland

Roofs 2020-05-12 Protocol 'Samen veilig doorwerken' aangepast aan ontwikkelingen

Protocol ‘Samen veilig doorwerken’

Het samenscholingsverbod, zoals dat sinds 22 maart van kracht is, geldt niet voor bouwplaatsen. Wel is het van belang om de RIVM-richtlijn van 1,5 meter afstand aan te houden. Om hier bij bouwwerkzaamheden invulling aan te geven, is op 30 maart het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ van kracht gegaan. Tijdens een webinar op 31 maart werd de praktische invulling hiervan toegelicht.

Roofs 2020-05-03 Dag licht

column

Voor u ligt weer een nieuwe uitgave van Roofs. Ook in deze, voor iedereen vreemde, tijd van afstand houden, handen wassen en thuiswerken heeft de redactie weer een mooie editie samengesteld. Wees niet bang, ik ben niet ­voornemens deze column te wijden aan de coronacrisis waarin we ­momenteel verkeren. Ik ben eerlijk gezegd een beetje ­corona-moe.

Pagina's