Green Deal groene Daken

Roofs 2019-03-64 Het dak kan veel hebben

Stichting Roof Update

Ook innovatie op het dak kent kleine en grote stappen. De Green Deal Groene Daken nodigde half november vorig jaar een twaalftal initiatiefnemers uit hun innovaties te presenteren. We zagen producten die direct toepasbaar zijn en concepten die nog uitwerking en samenwerking behoeven. En we zagen dakoplossingen die net nog wat denkwerk vereisten en de oproep om alles eens radicaal anders aan te pakken.

Roofs 2018-10-40 Een dak is méér dan een overdekking van een gebouw

Kennissessie groene daken

Het klimaat verandert en daar moeten we op inspelen. Het dak is de ­uitgelezen plek om maatregelen te nemen. Maar hoe doe je dat op een ­zekere manier? Stichting Blauwzaam organiseerde in samenwerking met ­Gemeente Gorinchem, Gorcum Natuurlijk Groen, Waterschap Rivierenland en BDA Opleidingen een Kennissessie Groene Daken.

Roofs 2018-10-32 Facts & Values van groenblauwe daken

Erik eN De Anderen

Tijdens het seminar ‘Groenblauwe daken voor een leefbare stad’, op 19 september in Nijmegen, zijn de Facts & Values van Groenblauwe Daken gepresenteerd door Green Deal Groene Daken, samen met STOWA. Deze factsheet laat de dakprestaties van multifunctionele daken zien, want slim ingerichte groene daken hebben voordelen voor alle verschillende stakeholders.

Roofs 2018-09-20 Verbindingen leggen voor meer en betere groene daken

In gesprek met de Dakhelden van 2018

Met voorgangers als UrbanFarmers en Erasmus MC, hadden Carleen Mesters en Anne-Marie Bor niet verwacht dat ze verkozen zouden worden tot Dakheld van 2018. Volgens velen een prijs die hen meer dan toekomt. Ze brengen gemeentes, waterschappen, bedrijven, kennisinstellingen, particu­lieren en rijksoverheden binnen de Green Deal Groene Daken bij elkaar. ­Allemaal om te zorgen voor meer en betere groene daken. Roofs ging met de twee Dakhelden in gesprek over wat de verkiezing voor hen betekende.

Joep Klerx

Pagina's