Juridisch

Roofs 2020-08-38 Voorkom rompslomp en kosten: verduurzaming vaak vergunningvrij

Special Duurzaamheid

De verduurzaming van huizen wordt steeds belangrijker. Rondom het dak zijn er verschillende manieren om een huis energiezuiniger te maken. De vervanging van een oud dak, het aanbrengen van isolatie en bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op het dak. In dit artikel wordt uiteengezet welke mogelijkheden er zijn om vergunningvrij werkzaamheden te verrichten aan en op het dak en vergunningvrij bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen.

Robin Evens, advocaat Omgeving en Overheid bij Poelmann van den Broek advocaten

Roofs 2020-06-12 Praktische, juridische tips voor opdrachtnemers in tijden van corona

De dakenbranche en de coronacrisis

De coronacrisis raakt de Nederlandse economie. Met behulp van het protocol “Veilig samen doorwerken” van de overheid en de bouw- en technieksector wordt geprobeerd bouwprojecten in tijden van corona zo veel mogelijk veilig doorgang te laten vinden. Toch brengt corona de nodige uitdagingen met zich mee, ook voor de dakenbranche. In dit artikel bespreken wij situaties die tot problemen kunnen leiden en proberen wij handvatten te geven hoe daarmee om te gaan.

Roofs 2020-05-24 Juridische kwalificatie van zonnepanelen

Zonne-energie

De laatste jaren zijn zonnepanelen steeds vaker onderwerp van gerechtelijke procedures. De vraag is dan bijvoorbeeld wie eigenaar is van zonnepanelen die zijn geplaatst op een gebouw, door iemand anders dan de eigenaar van het gebouw zelf. In dit artikel wordt kort het juridisch kader omtrent deze vraag geschetst.

Eline Holtland-van der Zwaag, Poelmann & Van den Broek

Zonnepanelen: roerend of onroerend?

Roofs 2019-08-22 Niet elk gebrek valt onder de garantie

Juridisch

Een dakdekker geeft veelal een langdurige garantie op een dak. Begrijpelijk: een dak is bestemd om lang mee te gaan. Er kan in deze (garantie)periode echter van alles gebeuren, waar de dakdekker geen invloed op heeft. De opdrachtgever zal bij elk gebrek echter al snel naar de garantiepapieren grijpen. Hoe ga je als dakdekker hier mee om?

Floris Pels Rijcken, advocaat Poelmann van den Broek N.V.

Roofs 2017-10-03 Kom, weer het dak op, er is werk aan de winkel!

Column

Sharon Dijksma, de staatssecretaris van het Ministerie Infrastructuur & Milieu, stelt dat er nog zo’n 100 miljoen vierkante meter aan asbestdaken moet worden verwijderd en vervangen. Dat moet eventjes gebeuren tussen nu en 2024. Waarom? Omdat de wet dat zo bepaalt… o wacht, er is eigenlijk helemaal geen wettelijke bepaling die dat afdwingt. Huh? Wat zegt u nu?

Roofs 2017-07-14 Asbest is een vak

Asbest

Als gevolg van het Asbestdakenverbod moeten per 2024 alle in Nederland aanwezige asbestdaken in de komende jaren worden vervangen. Een asbestsanering kan nog wel eens diverse praktische en juridische haken en ogen hebben. Drie specialisten op dit gebied hebben zich onlangs verenigd in het samenwerkingsverband ‘Asbest & Recht’. Roofs sprak met de betrokkenen over het waarom van deze samenwerking.

Pagina's