klimaatverandering

Roofs 2018-11-96 Vier C’s centraal tijdens jubileum Nieman Raadgevende Ingenieurs

Jubileum

Nieman Raadgevende Ingenieurs bestaat dit jaar 30 jaar. Dit werd op 9 oktober gevierd met een zogeheten ‘To Foresee-event’ in Climate Planet in Utrecht. Tijdens het event stond de klimaatverandering centraal en werd besproken welke bijdrage de bouw kan leveren aan het bestrijden van de effecten ervan.

Roofs 2017-06-50 Nieuwslijn begroeide daken

Subsidie groene daken Utrecht verlengd

Er is nauwelijks aanvraag geweest voor het aanleggen van groene daken in de gemeente Utrecht. De subsidieregeling werd in het leven geroepen om huizenbezitters te stimuleren hun dak te vergroenen. In totaal werden in de afgelopen 8 jaar slechts 109 aanvragen gehonoreerd, waardoor de subsidiepot met 300.000 euro pas dit jaar leegraakt. De subsidieregeling dak- en gevelgroen wordt voortgezet en krijgt een ook weer een nieuw budget. Huiseigenaren kunnen tot 50 procent van de aanlegkosten van een groen dak terugvragen.

Roofs 2015-07-16 Van dak naar stedelijk landschap (premium)

Trendwatcher

Een steeds groter deel van de wereldbevolking zal de komende decennia in steden gaan wonen en die verstedelijking geldt ook voor Nederland en Europa. Wat kan de dakenbranche doen om al die mensen een goed leef­klimaat te bieden? Dit artikel verkent de trend van de verstedelijking, de ­gevolgen daarvan en in hoeverre de dakenbranche en opdrachtgeversop deze trend inspelen.

Hendrik Jan Kaal

Groei vooral in vier stedelijke gebieden

Roofs 2015-07-03 Angstzweet

Het is de laatste jaren een vast onderdeel van dakgerelateerde bijeenkomsten geworden. Na de opening door de dagvoorzitter komt een persoon die we allemaal van tv kennen en die als het gaat om de staat van de wereld ook enige gezag heeft – een weervrouw dus, of een astronaut – iets vertellen over het alarmerende tempo waarin het klimaat verandert, en waarmee we de aarde uitputten. Bij een onderwerp als brandveiligheid is er steevast iemand die iets vertelt over brandwonden of verstikking.