monitoring

Roofs 2021-06-87 Sensoren maken conditie gebouwen realtime inzichtelijk

Lekkages en schades voorkomen met meetdata

Inscio introduceert een cloudgebaseerde service voor data-acquisitie en -analyse van gebouwen en infrastructuur met Internet of Things (IoT)-sensoren. Deze geven inzicht in de conditie, het gedrag en de levensduur van bijvoorbeeld daken, gevels en civieltechnische kunstwerken. Beslissingen over onderhoud of renovaties kunnen daarmee gemaakt worden op basis van actuele data, in plaats van aannames, modellen en kostbare periodieke inspecties.

Abonnement

Roofs 2016-09-44 Samenwerking voor integratie zonnepanelen en dakramen

Nul-op-de-meter

De wijk Groevenbeek Noord in Ermelo bestaat uit 39 nul-op-de-meter-woningen die vorig jaar door Van Wijnen Midden bv zijn gerealiseerd. Tijdens het bouwproces is door een goede samenwerking ­tussen de diverse bouwpartijen gekomen tot innovatieve oplossingen. Het afgelopen jaar zijn de woningen gemo­nitord en is de demonstratiewoning doorontwikkeld. Op 9 september 2016 werden in een ­demonstratiewoning in de wijk de ­resul­taten gepresenteerd.