onderhoud

Roofs 2020-05-26 Dakdekkersbedrijven doen beroep op opdrachtgevers

Erik eN De Anderen

Sommige opdrachtgevers schieten als gevolg van de coronacrisis in een bekende reflex: geplande onderhoudswerkzaamheden worden uitgesteld of afgeblazen. De dakdekkers die binnen Dakbehoud Nederland zijn verenigd publiceren een statement waarin wordt opgeroepen tot een meer pragmatische aanpak.

Erik Steegman, Dakonderhoud Nederland

Roofs 2019-08-40 De kwaliteit van parkeerdaken

Special parkeerdaken

Parkeerdaken worden intensief belast en fungeren vaak als het uithangbord van het bedrijf. Ze moeten dus netjes blijven en liefst vele jaren meegaan. Hiertoe zijn kwaliteitseisen op diverse gebieden geformuleerd. In dit artikel een kort overzicht.

De kwaliteitseisen gelden op verschillende gebieden, variërend van de productie van de tegels tot en met de belasting van het systeem. Tenslotte is ook het onderhoud van het parkeerdak een belangrijk aandachtspunt.

Normen