Onderzoek

Roofs 2020-06-28 Wat komt er kijken bij het wonen op daken?

Special multifunctionele daken

Op het bedrijfsverzamelgebouw De Kroon, in het centrum van Rotterdam, wordt momenteel gewerkt aan Dakdorpen. Dit is een onderzoeks- en pilotproject in één, met als doel het wonen op daken (in compacte en duurzame woningen zoals tiny houses) op grotere schaal mogelijk te maken en tegelijkertijd deze daken te vergroenen. Roofs sprak met twee van de initiatiefnemers, Laurens van der Wal en Renée Rooijmans en nam (via beeldbellen) een kijkje.

Roofs 2020-05-20 Groendaken bevorderen bijenpopulatie

Biodiversiteit door dakgebruik

Het groendak kan een positieve rol spelen in het bevorderen van de bijenpopulatie. Een gezonde bijenpopulatie is belangrijk voor het gehele ecosysteem. Marloes Gout, momenteel adviseur bij de gemeente Rotterdam, heeft dit bestudeerd en kwam tot een lijst parameters waar voor de bijen rekening mee moet worden gehouden bij de aanleg van groendaken.

Marloes Gout, gemeente Rotterdam

Roofs 2020-05-14 Studie naar het gedrag in de bouwcultuur

TU Delft stelt leerstoel Construction Cultures in

Aan de TU Delft is onlangs de leerstoel Construction Cultures ingesteld. Doel van de leerstoel is het bestuderen van gedrag in de bouwcultuur en door een culturele bril naar de organisatie en de wijze van samenwerken in de bouw te kijken. Op deze manier kan de bouw de nood­zakelijke transities bewerkstelligen. De leerstoel wordt bekleed door prof. dr. Alfons van Marrewijk. Roofs interviewde hem.

Roofs 2018-06-32 Daglicht en gezondheid

Special daglicht

In de bouw worden daglichtvoorzieningen voornamelijk toegepast met ­argumenten die betrekking hebben op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers. Wat is hier de wetenschappelijke onderbouwing van?

Glas is een relatief duur bouwmateriaal en de investering in daglichtvoorzieningen moet dus goed onderbouwd worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met diverse aspecten van de toepassing. Denk daarbij aan aspecten als opwarming, verblinding, reflectie, etc. Gezondheid is daar een belangrijk onderdeel van.

Pagina's