opleidingen

Roofs 2021-01-26 Tectum en B2 Transities: zuinig zijn op je werknemers

Opleiding en personeel

De ontwikkelingen rond het coronavirus hebben ook invloed op TECTUM, de opleider voor de dakdekker voor het platte dak. In september konden we in Roofs nog berichten dat met een reeks maatregelen en aanpassingen op de leslocaties en online lessen een belangrijk deel van het lesprogramma doorgang kon vinden. Intussen is ook dit door de werkelijkheid ingehaald. Per 8 december zijn ook de korte cursussen en een deel van de vakopleidingen tot nader order opgeschort.

Roofs 2019-12-84 Nieuwslijn

Herziening bepaling brandgevaarlijk zijn van daken gepubliceerd

Onlangs is de herziening ‘Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken’ (NEN 6063:2019) gepubliceerd. Deze norm beschrijft de experimentele bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken bij blootstelling aan vliegvuur en een beperkte warmtestralingsintensiteit. De norm is niet geschikt voor bepaling van het brandgedrag van begroeide daken en PV-modules (zonnepanelen).

Roofs 2019-02-80 Roofing Holland: Meer aandacht voor scholingsbehoefte van kaderpersoneel / Ontwikkelingen in dakopleidingen

Jubileum

In 1997 schreef Roofing Holland er al over: http://www.dakweb.nl/nl/roofing-holland-1997-10-15-meer-aandacht-voor-sc... , hoe staat het nu met opleidingen?)

In 2003 nam TECTUM de opleidingsactiviteiten over van SBD. Sindsdien is er veel gebeurd. De ontwikkelingen op een rijtje.

Roofs 2018-12-16 Smetlijn voor opleiden in BIKUDAK

Berichten van TECTUM

Volgens de Wet Educatie Beroepsonderwijs zijn mbo-studenten verplichthet praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf.Dit leren op de werkplek wordt de  beroepspraktijkvorming (bpv) genoemd. Bedrijven die zo’n leerwerkplek aanbieden, moeten daarvoor een ­erkenning hebben. Die erkenning van leerbedrijven is door de minister in ­handen ­gegeven van de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Karel-Jan Batenburg en Adri de Voest

Roofs 2018-11-20 Met GAan in de Bouw beschikt de hellende dakenbranche weer over vakopleiding

Opleidingen

Op 22 oktober 2018 ging op de locatie van Bouwmensen Limburg in Horst het nieuwe opleidingssysteem voor de Gespecialiseerde Aannemerij (GA), GAan in de Bouw, officieel van start. Tijdens verschillende toespraken werd het opleidingsprogramma toegelicht, aansluitend verrichtte Henk Klein Poelhuis de officiële openingshandeling.

Pagina's