PBM

Roofs 2020-11-42 Veilig werken leer je door trainen op een dak

Special veilig en gezond werken

Train to comply or train to educate, leid je mensen op om aan de regels te voldoen of om ze wat te leren en ’s avonds weer veilig thuis te krijgen? De Vereniging Veilig en Gezond Werken (VVGW) wil dat bedrijven en non-profitorganisaties hun mensen goed voorbereid op pad sturen. “Dit betekent dat medewerkers naast de juiste PBM ook een gedegen training voor het gebruik van deze middelen hebben gevolgd.”

Roofs 2017-07-40 Collectieve beschermingsmiddelen dienen altijd de voorkeur te hebben!

Special veilig werken op hoogte

Bij het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen op het dak wordt te vaak al snel gedacht aan lijnsystemen en veiligheidsankers, terwijl dit volgens de Arbeidshygiënische strategie pas de allerlaatste optie is. Als er valgevaar is, moet in eerste instantie een collectieve beveiliging worden toegepast. Een uiteenzetting.

Roofs 2017-07-22 Veiligheidssystemen en werkmethodieken

special Veilig werken op hoogte

Je kunt veilig werken op vele manieren tot stand brengen. Het is goed dat de werkgever de keuze heeft op welke wijze hij zijn mensen het werk veilig laat uitvoeren. Bij gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen wordt die keuze ­beperkt, er is op en aan het gebouw een min of meer dwingend veiligheidssysteem gekoppeld. Ieder valveiligheidssysteem vereist een bepaalde wijze van werken, een wijze die is afgestemd op de in te zetten middelen en de uit te voeren taken. Deze afstemming gaat niet altijd goed.

Roofs 2016-02-16 Het veiligheidsharnas: het werk bepaalt welke werkmethode en welke uitrusting (premium)

PBM’s

Roofs schrijft al langere tijd over veiligheid, en dan met name valveiligheid.

De focus ligt vooral op ankervoorzieningen die geïnstalleerd worden op daken. De vraag hoe daar mee te werken, en op welke wijze, is tot op heden nauwelijks aan bod gekomen. Vreemd eigenlijk, want veilig werken begint met nadenken over de werkwijze.