scriptieprijs

Roofs 2019-12-84 Nieuwslijn

Herziening bepaling brandgevaarlijk zijn van daken gepubliceerd

Onlangs is de herziening ‘Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken’ (NEN 6063:2019) gepubliceerd. Deze norm beschrijft de experimentele bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken bij blootstelling aan vliegvuur en een beperkte warmtestralingsintensiteit. De norm is niet geschikt voor bepaling van het brandgedrag van begroeide daken en PV-modules (zonnepanelen).

Roofs 2019-11-60 Nominaties IFV-VVBA-scriptieprijs brandveiligheid 2019 bekendgemaakt

Special brandveiligheid

Tijdens de expertclass FSE–Next Generation op de Technische Universiteit Eindhoven zijn de nominaties voor de IFV-VVBA-scriptieprijs 2019 bekend­gemaakt. De scriptieprijs is een initiatief van de VVBA (Vereniging van Brandveiligheid Adviseurs) en het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid). De winnaar wordt op 14 november 2019 bekend gemaakt tijdens het congres Fire Safety & Science in Arnhem.