Stichting Roof Update

Roofs 2018-10-80 Mechanische bevestigingsmiddelen voor een markt in beweging

Stichting Roof Update

Omdat er meer mogelijk is op platte daken, wordt er ook meer verwacht van de producten waaruit het dak is opgebouwd. Fabrikanten van ­mechanische bevestigingsmiddelen denken mee. Guardian uit Helmond sloot zich onlangs aan bij de Stichting Roof Update om haar innovatiekracht en samenwerking te vergroten, alsook de kennis in de markt over producten en haar toepassing.

Roofs 2018-01-56 De minst aantrekkelijke plekken in de stad schreeuwen om groen

Bedrijventerreinen bebossen

“Met de ondertekening van De Groene Stad Charta, op 28 november 2017 in het Haagse VNO-NCW-gebouw door vooraanstaande bestuurders en ­ondernemers heeft ‘Groen Nederland’ een groene voorhoede,” schrijft de organisatie in haar persbericht. Steden moeten en ­kunnen veel meer groen toevoegen. Groenspecialist van de Wageningen ­Universiteit dr. Robbert Snep vindt dat de bedrijventerreinen in de stedelijke omgeving het hardst toe zijn aan vergroening.

Stichting Roof Update

Roofs 2017-11-54 Acht voor achttien

Een paar overwegingen om 2018 positief te beginnen

Met het nieuwe jaar voor de deur, zet Stichting Roof Update een paar thema’s op een rij om het nieuwe jaar positief te starten. Het lijstje is gemaakt met medewerking van de leden van de stichting en de Green Deal Groene Daken. Een uitgebreide interactieve versie zal eind van het jaar op internet worden gepubliceerd.

Stichting Roof Update

1 Motivatie

Roofs 2017-10-66 Yoga op het dak

Denken over designoplossingen voor een betere wereld

Met het thema ‘Stretch’ voor de 16e Dutch Design Week (21-29 oktober 2017 in Eindhoven) daagt de organisatie bezoekers uit tot een geestelijke rek- en strekoefening om buiten de bestaande patronen te denken. De voorlopers op het gebied van daken doen daar graag aan mee. Op de Dutch Design Week treden zes nieuwe leden toe tot de Green Deal Groene daken en zwerven de leden van de Stichting Roof Update rond over de meer dan 600 inspirerende exposities.

Stichting Roof Update

Roofs 2017-09-62 Waterberging op daken bepalen op wijkniveau

Stichting Roof Update

De Gemeente Rotterdam liet onderzoeken of het mogelijk is een uitspraak te doen over de waterbergingscapaciteit van gebouwen in een wijk. Tot nu toe wordt dit vooral op ­gebouwniveau gedaan. Als dit gemakkelijk voor een hele wijk kan worden bepaald, is het voor de gemeente eenvou­diger om op basis hiervan beleid te ontwikkelen voor de hele gemeente.

Roofs 2017-03-42 Wennen aan biodiversiteit

Begroeide daken

De kwaliteit van steden kan grote sprongen vooruit maken als er meer groen wordt toegevoegd. Dit groen moet een kwaliteit hebben die ruimte biedt aan insecten, vlinders en vogels en aansluiten bij bestaande ecosystemen. Groen dat ruiger is dan de betegelde achtertuin met Boeddha beeld. Biodiverse groene daken zijn de oplossing om consument en bedrijfsleven aan de ruigere natuur te laten wennen.

Tekst: Stichting Roof Update

Roofs 2017-01-24 Het dak biedt de oplossing voor de stad van vandaag en morgen

Stichting Roof Update

Het dak krijgt met de kennis en techniek van vandaag veel meer functionaliteit. Nu we deze moge­lijkheden ­ontdekken is de stap naar een bovenstad, het creëren van een nieuwe ruimte op dak­niveau, dichterbij gekomen. Kunstenaar ­Constant schetste met New Babylon hiervoor al jaren geleden de con­touren. In dit artikel droomt Stichting Roof Update met hem mee.

Roofs 2016-09-12 Elk dak moet doordacht zijn

Stichting Roof Update

Investeren in betere isolatie, het aanbrengen van witte dakbedekking, het aanleggen van een daktuin of zonnepanelen: het platte dak biedt tal van kansen. Geert Jan Derksen, deskundige bij de Stichting Roof Update en bedrijfsleider bij Joosten Ecodak, overtuigt gebouweigenaren graag van de voordelen van de investering. “Het is altijd de moeite waard de mogelijkheden op het platte dak te onderzoeken.”

Groendak/waterbuffer op het belastingkantoor in Leeuwarden

Pagina's