URL

Roofs 2017-06-12 De stand van zaken rond de URL valbeveiliging (premium)

Valbeveiliging

Waar blijft de Uitvoeringsrichtlijn (URL) voor het aanbrengen van gebouw­gebonden veiligheidsvoorzieningen op hellende daken? Bijna drie jaar wordt er nu gewerkt aan deze URL voor hellende daken en de laatste loodjes blijken de zwaarste. In dit artikel een overzicht van wat er is bereikt en wat nog altijd uitgewerkt moet worden.

Roofs 2017-02-18 Uitvoeringsrichtlijn (URL) voor bouwkundige montage gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen op hellende daken (premium)

Special valbeveiliging

Zoals in eerdere artikelen van John Kouwenberg en Ton Berlee in Roofs reeds is vermeld, is een technische commissie van deskundigen op het gebied van veilig werken op hoogte bezig met het opstellen van een uitvoeringsrichtlijn voor hellende daken. Deze technische commissie is nu zo ver dat binnenkort deze URL aangeboden zal worden aan het College van Deskundigen voor acceptatie. Deze URL vormt dan een uitbreiding op het toepassingsgebied van de Beoordelingsrichtlijn Hellende daken, BRL 1513.