valbeveiliging

Roofs 2017-11-70 Nieuwslijn

PERSONALIA

Bitasco
Met ingang van 1 november 2017 is Henk Ophoff de nieuwe verkoper bij Bitasco Arnhem. Ophoff werkte eerder bij Consolidated en brengt een jarenlange ervaring met zich mee. Hij werkte eerder als verkoper van dakmaterialen en hij zal actief zijn in het werkgebied rondom Arnhem en in Gelderland.

Roofs 2017-07-40 Collectieve beschermingsmiddelen dienen altijd de voorkeur te hebben!

Special veilig werken op hoogte

Bij het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen op het dak wordt te vaak al snel gedacht aan lijnsystemen en veiligheidsankers, terwijl dit volgens de Arbeidshygiënische strategie pas de allerlaatste optie is. Als er valgevaar is, moet in eerste instantie een collectieve beveiliging worden toegepast. Een uiteenzetting.

Roofs 2017-07-22 Veiligheidssystemen en werkmethodieken

special Veilig werken op hoogte

Je kunt veilig werken op vele manieren tot stand brengen. Het is goed dat de werkgever de keuze heeft op welke wijze hij zijn mensen het werk veilig laat uitvoeren. Bij gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen wordt die keuze ­beperkt, er is op en aan het gebouw een min of meer dwingend veiligheidssysteem gekoppeld. Ieder valveiligheidssysteem vereist een bepaalde wijze van werken, een wijze die is afgestemd op de in te zetten middelen en de uit te voeren taken. Deze afstemming gaat niet altijd goed.

Roofs 2017-07-03 Column

‘Man valt door dak’

Regelmatig word ik met de bovenstaande mededeling ­geconfronteerd: man valt door dak. Soms in de media, soms in de jurisprudentie, soms ook aan de telefoon met een nieuwe cliënt. Het blijft altijd een moment van afgrijzen, want het klinkt gewoon eng en je wenst het niemand toe. Maar ja, daarna neemt de jurist in mij de overhand – zo zit ik gewoon in elkaar – en klinkt onmiddellijk de eerste vraag van mijn zijde: wat zijn de feiten?

Pagina's