veilig werken

Roofs 2019-12-34 Veilig werken bij antennes

Veilig en gezond werken

Werken op daken betekent doorgaans ook werken in de nabijheid van antennes. Antennes produceren een zwak elektromagnetisch veld. Het werken aan en bij antennes is daarom aan regels gebonden. In dit artikel een overzicht.

De Nederlandse mobiele operators hanteren al sinds jaar en dag de internationaal opgestelde blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden. Het Agentschap Telecom houdt hier toezicht op en publiceert jaarlijks de meetresultaten.

Blootstellingslimieten