veiligheidsschoenen

Roofs 2019-12-84 Nieuwslijn

Herziening bepaling brandgevaarlijk zijn van daken gepubliceerd

Onlangs is de herziening ‘Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken’ (NEN 6063:2019) gepubliceerd. Deze norm beschrijft de experimentele bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken bij blootstelling aan vliegvuur en een beperkte warmtestralingsintensiteit. De norm is niet geschikt voor bepaling van het brandgedrag van begroeide daken en PV-modules (zonnepanelen).

Roofs 2018-02-36 Voetbescherming van dakdekkers

Special Veilig en gezond werken

De bescherming van de voeten is niet het eerste onderwerp waar je aan denkt als je het hebt over de arbeidsomstandigheden van de dakdekker. Toch is een goede voetbescherming van essentieel belang (en ook een verplichting volgens de Arbowet) om het werk veilig en ­gezond te kunnen uitvoeren. Wat zijn de aandachtspunten? Een uiteenzetting aan de hand van de toolbox van SBD.

Roofs 2016-06-28 PBM’s: een noodzakelijk kwaad?

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Het besef dat bij een goede werkpraktijk ook een goede toepassing van veiligheidskledingen PBM’s hoort, is inmiddels wijd verspreid. Toch kan er nog veel worden verbeterd in de toepassing van veiligheidskleding in de dagelijkse praktijk. In vervolg op het artikel ‘Gebruik de juiste PBM’s!’ dat Ad Verhoeven van SBD in Roofs mei 2016 publiceerde, gaat Roofs in dit artikel nader in op de aandachtspunten.