VESP

Roofs2021-07-48 Kies bij multifunctionele daken voor de juiste afdichting

Special Multifunctionele Daken, Parkeerdaken

Binnen het vakgebied daken is het hebben van een goede band met de architectuur belangrijk. Ontwikkelingen en zienswijzen moet je van meerdere kanten belichten. Vanuit die achtergrond neem ik wel eens deel in redactie­raden van vakbladen, waarbij het tegenwoordig niet meer uitmaakt wat de initiële focus van het vakblad is. Iedereen heeft wel een special “Daken en Gevels”. En dat is goed! We zien dat de aandacht voor het platte dak toeneemt, ook bij de architecten en voorschrijvende instanties.

Roofs 2020-02-48 De feitelijke switch van conservatief naar vernieuwing

Special dakbedekking: VESP vanuit EPDM perspectief

De bouwsector is één van de laatste sectoren die feitelijk nog moet innoveren. We digitaliseren inmiddels volop, maar de industrialisatie blijft nog ver achter¹. We zijn nog lang niet op het niveau van het gemiddelde Nederlandse bedrijfsleven, maar er worden stappen gezet. Met name procesbeheersing en toepassing van slimme software maakt het ontwerpen efficiënter en hierdoor worden faalkosten tijdig herkend en geeft het regelcapaciteit aan de kant van de werkvoorbereiding.