waterberging

Roofs 2018-10-40 Een dak is méér dan een overdekking van een gebouw

Kennissessie groene daken

Het klimaat verandert en daar moeten we op inspelen. Het dak is de ­uitgelezen plek om maatregelen te nemen. Maar hoe doe je dat op een ­zekere manier? Stichting Blauwzaam organiseerde in samenwerking met ­Gemeente Gorinchem, Gorcum Natuurlijk Groen, Waterschap Rivierenland en BDA Opleidingen een Kennissessie Groene Daken.

Roofs 2018-10-32 Facts & Values van groenblauwe daken

Erik eN De Anderen

Tijdens het seminar ‘Groenblauwe daken voor een leefbare stad’, op 19 september in Nijmegen, zijn de Facts & Values van Groenblauwe Daken gepresenteerd door Green Deal Groene Daken, samen met STOWA. Deze factsheet laat de dakprestaties van multifunctionele daken zien, want slim ingerichte groene daken hebben voordelen voor alle verschillende stakeholders.

Roofs 2018-05-43 Risicoscan voor regenwateroverlast

special gekleurde daken

Verzekeraar Achmea, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en ­adviesbureau Nelen & Schuurmans hebben BlueLabel gelanceerd, de eerste waterkwetsbaarheidsscan ter wereld die op de vierkante meter inzicht geeft in regenwateroverlast. Het betreft een digitale service die overheden en bedrijven in staat stelt gericht maatregelen te nemen om regenwateroverlast te voorkomen. Rotterdam is de eerste gemeente die ermee aan de slag gaat.

Roofs 2017-09-62 Waterberging op daken bepalen op wijkniveau

Stichting Roof Update

De Gemeente Rotterdam liet onderzoeken of het mogelijk is een uitspraak te doen over de waterbergingscapaciteit van gebouwen in een wijk. Tot nu toe wordt dit vooral op ­gebouwniveau gedaan. Als dit gemakkelijk voor een hele wijk kan worden bepaald, is het voor de gemeente eenvou­diger om op basis hiervan beleid te ontwikkelen voor de hele gemeente.

Roofs 2017-06-36 Waterbergende daken als antwoord op klimaatverandering (premium)

Special begroeide daken

Waterbufferende en waterbergende daken gaan een steeds belangrijkere rol spelen in het Nederlandse waterbeleid. Terecht, want de veranderende klimatologische omstandigheden maken grootschalige toepassing van dit soort daken noodzakelijk. Daarbij is het wel belangrijk deze daken op een kwalitatieve manier uit te voeren en deze kwaliteit voor langere tijd te kunnen garanderen.

Henk Vlijm, Optigroen

Roofs 2016-05-06 Zorgplein Brunssum heeft ’s werelds eerste ‘SolarRetentiedak’

Met deze artikelenreeks bereidt Roofs de tweede editie van de verkiezing van het Dak van het Jaar voor. De verkiezing wordt georganiseerd door de Stichting Dakpromotie. De redactie maakt voor deze reeks een selectie uit de ­aangemelde projecten. Aan het eind van dit jaar zullen de nominaties ­bekend worden gemaakt. Welk dak wordt het Dak van het Jaar 2016?