Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Roofs 2017-06-20 Wat betekent de verbeterde kwaliteitsborging voor de (onder)aannemer? (premium)

Wet Kwaliteitsborging

In een serie artikelen brengt Nieman Kwaliteitsborging in kaart wat de ­aankomende Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) zal gaan ­betekenen voor de dagelijkse praktijk. De hele keten zal daarbij onder de loep worden genomen. In deze aflevering belicht Jelle Veurman de gevolgen voor de aannemers en onderaannemers.

Jelle Veurman, Nieman Kwaliteitsborging