woningscheidende wanden

Roofs 2017-09-38 Luchtdichting op woningniveau of blokniveau?

Special Brandveiligheid

Het is financieel verleidelijk om een discussie te voeren of de luchtdichting op woningniveau of op blokniveau bepaald mag worden. De bronvraag is echter: ‘Mag een woningscheidende wand luchtopen zijn en blijven?’ Dit vraagstuk is nu weer actueel bij renovaties met een energieprestatie­garantie. Maar hoe zit het met de ventilatie, geur- en geluidsoverlast en niet te vergeten de brandveiligheid?

Willem Koppen, Koppen Bouwexperts

Roofs 2017-09-22 Beter isoleren is beter detailleren (premium)

Luchtdicht bouwen: afsluiten van de woningscheidende spouw

De aandacht voor luchtdicht bouwen neemt toe, in de eerste plaats om de energievraag terug te dringen. Een voldoende luchtdicht gebouw is ook een voorwaarde voor de werking van zuinige verwarmings- en ventilatiesystemen. Er zijn nog meer redenen om de luchtdichtheid van de bouwschil serieus te nemen. In dit stuk extra aandacht voor de dichting van de woningscheidende spouwmuur, waarom dit van belang is en hoe dit goed te realiseren.

Roofs 2017-09-16 Bevestiging van gebouwgebonden veiligheids­voorzieningen op hellende daken (premium)

Normen en regelgeving gebouwgebonden ankervoorzieningen

Met de overheveling van de normering voor gebouwgebonden ankervoorzie­­nin-gen voor valbeveiliging van de Europese richtlijn voor persoonlijke ­bescherm­middelen (PPM) naar Europese verordening voor bouwproducten (CPR), zijn in de markt onduidelijkheden ontstaan wat de eisen zijn voor ­valvoorzieningen aan gebouwen. In dit artikel wordt aan de hand van dakhaken duidelijk ­gemaakt wat dit voor de valbeveiliging betekent.

SKG-IKOB Certificatie B.V.