Zonne-energie

Roofs 2021-11-20 Dakconstructie belangrijkste oorzaak niet doorgaan zonne-energieprojecten

Zonne-energie op daken

Veel dakprojecten krijgen wel een subsidiebeschikking voor het opwekken van zonne-energie, maar worden alsnog niet gerealiseerd. Belangrijkste redenen voor de annulering zijn een slecht dak en een zwakke businesscase. Dit blijkt uit de Monitor Zon-PV 2021 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de uitvoeringsorganisatie eind september 2021 publiceerde.

Roofs 2020-08-38 Voorkom rompslomp en kosten: verduurzaming vaak vergunningvrij

Special Duurzaamheid

De verduurzaming van huizen wordt steeds belangrijker. Rondom het dak zijn er verschillende manieren om een huis energiezuiniger te maken. De vervanging van een oud dak, het aanbrengen van isolatie en bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op het dak. In dit artikel wordt uiteengezet welke mogelijkheden er zijn om vergunningvrij werkzaamheden te verrichten aan en op het dak en vergunningvrij bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen.

Robin Evens, advocaat Omgeving en Overheid bij Poelmann van den Broek advocaten

Roofs 2020-05-38 Geïntegreerd systeem van dakramen en indak zonnepanelen

Special daglicht

Viridian Solar heeft in samenwerking met de productontwikkelaars van de VELUX Groep een gootstukkenpakket ontwikkeld, dat naadloos aansluit op de VELUX Solar Integrator. Hierdoor is het mogelijk geworden om de dakramen en het indak zonnepanelensysteem van de respectievelijke fabrikanten op esthetische wijze te integreren.

Roofs 2020-05-24 Juridische kwalificatie van zonnepanelen

Zonne-energie

De laatste jaren zijn zonnepanelen steeds vaker onderwerp van gerechtelijke procedures. De vraag is dan bijvoorbeeld wie eigenaar is van zonnepanelen die zijn geplaatst op een gebouw, door iemand anders dan de eigenaar van het gebouw zelf. In dit artikel wordt kort het juridisch kader omtrent deze vraag geschetst.

Eline Holtland-van der Zwaag, Poelmann & Van den Broek

Zonnepanelen: roerend of onroerend?

Roofs 2020-03-60 Nieuwslijn special energiebesparing en energie-opwekking

11 februari was Green Energy Day 2020

Op 11 februari was alle duurzame energie die we in Nederland produceren ‘op’ voor dit jaar, als we alles wat we dit jaar produceren achter elkaar zouden gebruiken. Die dag is het Green Energy Day. “We hoeven Green Energy Day elk jaar maar tien dagen op te schuiven, om in 2050 op 31 december uit te komen,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Dan is al onze energie hernieuwbaar. Dat is goed te doen.”

Roofs 2020-03-50 "Het gaat niet alleen om terugverdientijd"

Special energiebesparing en energie-opwekking

De markt voor zonne-energie groeit stormachtig, maar de verduurzaming gaat eigenlijk nog veel te langzaam. Eén van de initiatieven om hier verandering in te brengen, is Reimarkt. De leverancier van zonnesystemen heeft een formule bedacht, die de aanschaf van deze systemen voor zowel professionele opdrachtgevers als particulieren eenvoudiger moet maken. Roofs interviewde Josien Kruizinga, CEO van Reimarkt.

Nolanda Klunder

Roofs 2020-03-38 Is het dakbedekkingssysteem bestand tegen de (brand)belasting van installaties? (2)

Special energiebesparing en energie-opwekking

Welk type dakisolatie en welk dakbedekkingssysteem is het meest geschikt voor het opvangen van de belastingen via (door derden aan te brengen) installaties op daken, die ook nog frequent onderhoud vergen en dus beloopbaar moeten zijn? In het eerdere deel is ingegaan op de invloed van temperatuur, brand en drukbelasting (statisch). In dit tweede deel wordt ingegaan op speciale producten die als tussenlaag één of meerdere functies kunnen vervullen indien zich een specifiek situatie voordoet.

Pagina's